Tối ưu hóa Bài Viết WordPress để Chèn Nội Dung Một Lần sau Khi Xuất Bản

Bạn có thể tận dụng các hàm hook của WordPress để tự động chèn nội dung quảng bá sau khi bài viết được xuất bản. Dưới đây là một đoạn mã PHP có thể giúp bạn thực hiện điều này.

Mở file functions.php của theme hoặc sử dụng một plugin quản lý code để thêm đoạn mã sau:

[php]function insert_content_once_after_publish($post_id, $post, $update) {
// Kiểm tra xem bài viết mới được công bố hay không và không phải là update
if ($post->post_type == ‘post’ && $post->post_status == ‘publish’ && !$update) {
// Nội dung bạn muốn thêm vào sau nội dung bài viết
$additional_content = ‘Nội dung bạn muốn thêm vào đây’;

// Lấy nội dung chính của bài viết
$content = $post->post_content;

// Chèn nội dung vào sau nội dung chính
$new_content = $content . $additional_content;

// Cập nhật nội dung của bài viết
wp_update_post(array(‘ID’ => $post_id, ‘post_content’ => $new_content));

// Gỡ bỏ hook để ngăn không cho nó chạy lại
remove_action(‘save_post’, ‘insert_content_once_after_publish’);
}
}

// Đăng ký hook để gọi hàm insert_content_once_after_publish
add_action(‘save_post’, ‘insert_content_once_after_publish’, 10, 3);
[/php]

Với đoạn mã trên, bạn có thể tự động chèn nội dung sau khi bài viết được xuất bản, giúp tối ưu hóa nội dung và cải thiện SEO cho trang web WordPress của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Choose your currency:

Close
Converted prices are for reference only - all orders are charged in $ US Dollars ($) USD.
  • USDUS Dollars ($)
  • EUREuros (€)
  • VNDViệt Nam Đồng (đ)