Tối Ưu Hóa Trang Cá Nhân WordPress với Hướng Dẫn Tăng Cường Trải Nghiệm Người Dùng

Nếu bạn đang quản lý một trang web WordPress cá nhân và muốn tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn, hãy xem xét thủ thuật dưới đây. Chúng tôi đã phát triển một shortcode WordPress thông minh để hiển thị trình độ kinh nghiệm của người dùng dựa trên số bài viết và bình luận mà họ đã tạo ra. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tối ưu hóa trang cá nhân của bạn!

Bước 1: Sao Lưu Dữ Liệu

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu trang web của mình để tránh mất thông tin quan trọng.

Bước 2: Thêm Mã Shortcode vào Trang Cá Nhân

Đầu tiên, hãy mở trang cá nhân của bạn và chỉnh sửa nó. Sau đó, thêm mã shortcode [user_experience_level] vào bất kỳ nơi nào bạn muốn hiển thị trình độ kinh nghiệm của người dùng.

Bước 3: Sao Chép và Dán Mã Nguồn

Sao chép đoạn mã nguồn sau đây và dán vào functions.php của theme WordPress của bạn:

[php]function user_experience_level_shortcode() {
global $wpdb, $post, $current_user;
wp_get_current_user();
$userId = $current_user->ID;
$curauth = (get_query_var(‘author_name’)) ? get_user_by(‘slug’, get_query_var(‘author_name’)) : get_userdata(get_query_var(‘author’));
$where = ‘WHERE comment_approved = 1 AND user_id = ‘ . $curauth->ID;
$comment_count = $wpdb->get_var("SELECT COUNT( * ) AS total FROM {$wpdb->comments} {$where}");
$user_post_count = count_user_posts($curauth->ID, "post");
$exp = $user_post_count + ($comment_count / 4);

if ($exp == 0) {
return ‘Level 0 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ☆☆☆☆☆’;
} elseif ($exp >= 0 && $exp < 1) {
return ‘Level 1 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ★☆☆☆☆’;
} elseif ($exp >= 1 && $exp < 5) {
return ‘Level 2 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ★★☆☆☆’;
} elseif ($exp >= 5 && $exp < 10) {
return ‘Level 3 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ★★★☆☆’;
} elseif ($exp >= 10 && $exp < 30) {
return ‘Level 4 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ★★★★☆’;
} elseif ($exp >= 30 && $exp < 70) {
return ‘Level 5 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ★★★★★’;
} elseif ($exp >= 70 && $exp < 100) {
return ‘Level 6 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ♡♡♡♡♡’;
} else {
return ‘Level 7 và ‘ . $exp . ‘ Điểm <br> ♥♡♡♡♡’;
}
}

add_shortcode(‘user_experience_level’, ‘user_experience_level_shortcode’);
[/php]

Bước 4: Lưu và Kiểm Tra

Lưu changes và truy cập trang cá nhân của bạn để kiểm tra kết quả. Bạn sẽ thấy một biểu tượng dựa trên trình độ kinh nghiệm của bạn, cung cấp cho người dùng cá nhân của bạn một cái nhìn tổng quan về hoạt động trên trang web.

Bằng cách này, bạn có thể tối ưu hóa trang cá nhân của mình và tạo trải nghiệm người dùng tích cực. Hãy thử nghiệm ngay hôm nay và theo dõi sự thay đổi tích cực trong tương tác của người dùng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Choose your currency:

Close
Converted prices are for reference only - all orders are charged in $ US Dollars ($) USD.
  • USDUS Dollars ($)
  • EUREuros (€)
  • VNDViệt Nam Đồng (đ)