Lưu trữ của tác giả: TienCOP

Tối Ưu Hóa Trang Cá Nhân WordPress với Hướng Dẫn Tăng Cường Trải Nghiệm Người Dùng

Nếu bạn đang quản lý một trang web WordPress cá nhân và muốn tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn, hãy xem xét thủ thuật dưới đây. Chúng tôi đã phát triển một shortcode WordPress thông minh để hiển thị trình độ kinh nghiệm của người dùng dựa trên số bài viết và bình luận […]

Tối ưu hóa Bài Viết WordPress để Chèn Nội Dung Một Lần sau Khi Xuất Bản

Bạn có thể tận dụng các hàm hook của WordPress để tự động chèn nội dung quảng bá sau khi bài viết được xuất bản. Dưới đây là một đoạn mã PHP có thể giúp bạn thực hiện điều này. Mở file functions.php của theme hoặc sử dụng một plugin quản lý code để thêm […]

Share Code Đếm Lượt Xem Bài Viết

1. Hàm Lấy Số Lượt Xem (getPostViews): Hàm này lấy số lượt xem của một bài viết dựa trên ID bài viết. Sử dụng post meta field với key là ‘post_views_count’ để lưu trữ và truy xuất số lượt xem. 2. Hàm Cập Nhật Số Lượt Xem (setPostViews): Hàm này tăng số lượt xem của […]

[WP EXtra] Tối ưu bài viết tại quản trị WordPress

Giới hạn bản nháp (Limit Post Revisions) Đây là một tính năng khá hay và tiện ích. Nhập số lượng bản nháp cần lưu khi bạn soạn thảo > Lưu thay đổi. Mình thì cài đặt số lượng 3 bản nháp là đủ rồi, mặc định của nó đến 10 bản nháp nên làm web […]

[WP EXtra] Bảng tin tại trang quản trị WordPress

Cài đặt Bảng tin Xóa tất cả các thông báo ở trang chủ trang quản trị WordPress. Thêm thông báo vào trang quản trị (Add Notice to Dashboard) Tiêu đề: Mặc định “Thông báo từ WP EXtra” (3) Nội dung bạn có thể tự do thay đổi (hỗ trợ cả link youtube). Ví dụ: Gia […]

[WP EXtra] Thay thế thanh công cụ soạn thảo mặc định

Danh sách các biểu tượng có trong mục soạn thảo khi sử dụng plugin WP EXtra 1. Quay về trình soạn thảo Classic: Tính năng này sẽ vô hiệu hóa trình soạn thảo Gutenberg Editor. Đây là trình soạn thảo mới được cập nhật kèm theo phiên bản WordPress 5.0 trở lên và dĩ nhiên bạn cần […]

Choose your currency:

Close
Converted prices are for reference only - all orders are charged in $ US Dollars ($) USD.
  • USDUS Dollars ($)
  • EUREuros (€)
  • VNDViệt Nam Đồng (đ)