Lưu trữ Danh mục: Thủ Thuật

Tối Ưu Hóa Trang Cá Nhân WordPress với Hướng Dẫn Tăng Cường Trải Nghiệm Người Dùng

Nếu bạn đang quản lý một trang web WordPress cá nhân và muốn tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn, hãy xem xét thủ thuật dưới đây. Chúng tôi đã phát triển một shortcode WordPress thông minh để hiển thị trình độ kinh nghiệm của người dùng dựa trên số bài viết và bình luận […]

Tối ưu hóa Bài Viết WordPress để Chèn Nội Dung Một Lần sau Khi Xuất Bản

Bạn có thể tận dụng các hàm hook của WordPress để tự động chèn nội dung quảng bá sau khi bài viết được xuất bản. Dưới đây là một đoạn mã PHP có thể giúp bạn thực hiện điều này. Mở file functions.php của theme hoặc sử dụng một plugin quản lý code để thêm […]

Share Code Đếm Lượt Xem Bài Viết

1. Hàm Lấy Số Lượt Xem (getPostViews): Hàm này lấy số lượt xem của một bài viết dựa trên ID bài viết. Sử dụng post meta field với key là ‘post_views_count’ để lưu trữ và truy xuất số lượt xem. 2. Hàm Cập Nhật Số Lượt Xem (setPostViews): Hàm này tăng số lượt xem của […]

Choose your currency:

Close
Converted prices are for reference only - all orders are charged in $ US Dollars ($) USD.
  • USDUS Dollars ($)
  • EUREuros (€)
  • VNDViệt Nam Đồng (đ)